Skip navigation | Main Menu | Home | Contact Us | Accessibility | Site Help | Site Map |
 
 
Lantern slide - Reciving Benefits

Memberschip Benefits

A Fiji Warrior

Een Fiji strijder (George Washington Wilson)

Het lidmaatschap van de Magic Lantern Society bezorgt je heel wat voordelen. De belangrijkste daarvan zijn:

Periodieke kwartaal bijeenkomsten

Toegang tot de internationale Conventies (eens per vier jaar in Engeland)

Van tijd tot tijd een excursie naar grote internationale tentoonstellingen en verzamelingen in archieven (zowel in Engeland als op het Europese Continent).

Een kwartaalblad, de Newsletter over allerhande ledenactiviteiten

Een eigen tijdschrift over recent wetenschappelijk onderzoek

Toegang tot de unieke Bibliotheek van de Society met meer dan 2500 volledige teksten van verhalen op lantaarnplaten (zogenaamde Readings)

De mogelijkheid tot het lenen van alle op DVD en Video opgenomen kwartaalbijeenkomsten en vierjaarlijkse Conventies (met de daar gegeven toverlantaarnvoorstellingen)

Exclusieve aanbiedingen van alle door de Society uitgegeven publicaties

Gratis deelname aan de door de Society gehouden auctionsvan lantaarns en lantaarnplaten